Качество

Успешният бизнес се създава чрез познаване на вашия продукт и разбиране на нуждите на вашите клиенти.

Ние имаме много гъвкава организация, като работим с агенти за местните продажби на няколко пазара, така че можем да гарантираме, че нашите клиенти получават най-добрия опит при закупуване на етерични масла от нашата компания в България. Често местният език прави разбирането по-ясно.

  • Контрол на качеството на продукта от реколтата, депилерия до окончателното опаковане.
  • Помощ във всяка стъпка от процеса - Лабораторни анализи, логистика, митническа обработка.
  • Собствено хранилище - за осигуряване на купувача и продавача чрез покупката.
  • Ескроу плащания, предоставяни чрез доверен частен съдебен изпълнител - за надеждност, прозрачност и гаранция за сделката.
  • Контролна проверка с издателя на продуктови сертификати.
  • Управление на договора.